קורס הכנת הכלב להצטרפות תינוק חדש למשפחה

 

כלבים מגיבים באפון שונה להצטרפות תינוק חדש למשפחה

יש שיהיו אדישים, יש שיכנסו לדיכאון , יש שעלולים להגיב בתוקפנות, יש שעלולים להתלהב ולקפוץ על התינוק.

מבחינת הכלב התינוק הוא ייצור מוזר ושונה מבני האדם (שלא כמו ילד).

במקרים מסוימים עלול התינוק לעורר את יצר התקיפה או ההתגוננות של הכלב. יועצים לא יחסכו מכם עצות , אך במקרה זה מחיר הטעות עלול להיות גבוה מאוד.

לפרטים לחצו כאן 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

כל הזכויות שמורות – לאמנון בן יצחק .אין לשכפל, להעתיק, לצלם,© להקליט, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבאתר זה. שימוש מכל סוג שהוא בחומר הכלול באתר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מאמנון בן יצחק.