כלב בר ממצב אבוד ל... אמנון בן יצחק מעניק טיפול התנהגות מציל חיים

מרגש עד דמעות
סיפורו של הכלב שהתנתק מהעולם נגע בלב של כולנו. הכלב שכב בכלביה במשך חודשים מבלי לצור קשר עם הסביבה. 
לא עם כלבים ולא עם בני אדם . שכב כשהוא במצב של ניתוק טוטלי. כל הניסיונות לצור איתו קשר נכשלו.
אפילו שציפורים הפרישו עליו הוא לא זז. הוזעקתי לעזור לו .. הכלב הוצל ע"י הבנות של הכלבים שבצל. 
שירי דיין פרסמה את התמונות שלו בכל מקום עד שהיגע אלי. לילי פרי אמצה אותו. 
2010 בסרטון רואים תוצאות של 3 טיפולים שהיו ברצף יום אחר יום במשך 3 ימים. שלכם אמנון בן יצחק

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

כל הזכויות שמורות – לאמנון בן יצחק .אין לשכפל, להעתיק, לצלם,© להקליט, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבאתר זה. שימוש מכל סוג שהוא בחומר הכלול באתר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מאמנון בן יצחק.