אחד המקרים המזעזעים בהם טיפלתי. טיפול התנהגות לכלב שעבר התעללות נוראית. אמנון בן יצחק

צפו בסרטון עד סופו, זה שווה , מדהים ומרגש... באחד הימים נקראתי לאבחן כלב בר שעבר התעללות מחרידה. הכלב היה חודשיים בכלוב בכלביה ולא הצליחו להוציא אותו מהכלוב . כשראיתי את הכלב ושמעתי על ההתעללות המחרידה שעבר החלטתי לתת לו טיפול התנהגות מידי. צפו בסרטון ותראו באיזה מצב התחיל הכלב את הטיפול ובאיזה מצב סיים ( מדובר בטיפול אחד בלבד ובפעם הראשונה שראיתי את הכלב.)

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

כל הזכויות שמורות – לאמנון בן יצחק .אין לשכפל, להעתיק, לצלם,© להקליט, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבאתר זה. שימוש מכל סוג שהוא בחומר הכלול באתר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מאמנון בן יצחק.