"אמנון טיפל בנו בסבלנות, אהבה וידע מדהים! הוא אילף אותנו, להבין את בעלי החיים והתנהגותם"

 

 

בתור אחת שאילפה אצל אמנון אני יכולה רק להגיד שזה שינה את חיי המשפחה! כלבתי (המדהימה) הייתה תוקפת רוכבי אופניים, רצה לכביש ולא פעם כמעט נדרסה. אמנון טיפל בנו בסבלנות, אהבה וידע מדהים! הוא . אילף אותנו, להבין את בעלי החיים והתנהגותם. אני ממליצה בחום !

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

כל הזכויות שמורות – לאמנון בן יצחק .אין לשכפל, להעתיק, לצלם,© להקליט, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבאתר זה. שימוש מכל סוג שהוא בחומר הכלול באתר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מאמנון בן יצחק.