"אמנון מאלף כלבים בעל יכולות בלתי רגילות, עושה פלאים ממש"

אמנון מאלף כלבים בעל יכולות בלתי רגילות, עושה פלאים ממש

דורית יוסיפוף לוין

ממליצה בחום רב וללא היסוס. אמנון מאלץ כלבים בעל יכולות בלתי רגילות, עושה פלאים ממש.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

כל הזכויות שמורות – לאמנון בן יצחק .אין לשכפל, להעתיק, לצלם,© להקליט, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבאתר זה. שימוש מכל סוג שהוא בחומר הכלול באתר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מאמנון בן יצחק.