"המאלף הכי מדהים שיש ואחד האנשים היקרים ש"נושמים" כלבים ומדברים כלבית"

שרה לואנה סטויאנוב כהן

המאלף הכי מדהים שיש ואחד האנשים היקרים ש"נושמים" כלבים ומדברים כלבית...

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

כל הזכויות שמורות – לאמנון בן יצחק .אין לשכפל, להעתיק, לצלם,© להקליט, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבאתר זה. שימוש מכל סוג שהוא בחומר הכלול באתר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מאמנון בן יצחק.