"אמנון אשר לנו 13 שנה מדהימים עם ויימראנר דומיננטי ועצמאי" כפיר טהרי

 

אמנון אימן את ספארק (זכרונו) מיומו הראשון בביתינו, חוויה מדהימה.

אני עושה שיתוף מאהבה גדולה כי אמנון איפשר לנו 13 שנה מדהימים עם ויימראנר דומיננטי ועצמאי. הכלים שקיבלנו ועקרונות שהוא נטע בנו איפשר לנו 13 שנה של שמחה והיום שנתיים לאחר לכתו הבאנו גור חדש והטלפון הראשון היה לאמנון.

באהבה והערכה גדולה

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

כל הזכויות שמורות – לאמנון בן יצחק .אין לשכפל, להעתיק, לצלם,© להקליט, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבאתר זה. שימוש מכל סוג שהוא בחומר הכלול באתר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מאמנון בן יצחק.