"מאלף קוסם,מקצועי וטוב לב."

 מאלף קוסם,מקצועי וטוב לב.

הדר ארד

אמנון אתה גיבור העל מבחינתי! מאלף קוסם,מקצועי וטוב לב. תודה שהצלת ושיקמת כלבים נטושים שרבים אחרים הגדירו כמקרה אבוד והרימו ידיים. תודה על ההשקעה, הסבלנות והנדיבות שלך. תודה על הפרגון, מפרגנת לך פי מיליון בחזרה

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

כל הזכויות שמורות – לאמנון בן יצחק .אין לשכפל, להעתיק, לצלם,© להקליט, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבאתר זה. שימוש מכל סוג שהוא בחומר הכלול באתר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מאמנון בן יצחק.