"אמנון היקר תודה על שאתה הלוחש לכלבים, דוקטור דוליטל, מסתכל לחיות בעיניים ויודע את אשר על ליבם." , מאת : ריקי . א

 

הגעתי אליך כמה חודשים אחרי שנולד בני הראשון. עד אז, היינו משפחה בת שלוש נפשות – בעלי, אני וכלבתי היקרה ננה, שליוותה אותי מאז הייתי רווקה צעירה וחסרת דאגות. את ננה אימצתי בגיל 4 מעמותת SOS חיות לאחר שננטשה על ידי בעליה הקודמים. היא ואני גרנו יחד בדירה שכורה בתל אביב והיינו צמודות תמיד. היא היתה מלווה אותי לבקר חברים, לנסיעות משפחתיות ואפילו לעבודה לפעמים, והיתה כלבה חכמה ורגישה מאין כמוה. בדייט הראשון...
Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

כל הזכויות שמורות – לאמנון בן יצחק .אין לשכפל, להעתיק, לצלם,© להקליט, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבאתר זה. שימוש מכל סוג שהוא בחומר הכלול באתר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מאמנון בן יצחק.