למה חשוב ללמד את הכלב לשכב על הצד וכיצד עושים זאת - אמנון בן יצחק

בסרטון זה אלמד אותך כיצד ללמד את הכלב לשכב על צידו. בסוף הסרטון אספר למה זה חשוב! שלכם אמנון בן יצחק מומחה לאילוף והתנהגות כלבים www.dog.co.il

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

כל הזכויות שמורות – לאמנון בן יצחק .אין לשכפל, להעתיק, לצלם,© להקליט, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבאתר זה. שימוש מכל סוג שהוא בחומר הכלול באתר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מאמנון בן יצחק.