כיצד נלמד את הגור ארצה ועוד דבר מאוד חשוב

 

נלמד כיצד ללמד את הגור לרבוץ לפי פקודה, ועד דבר מאוד חשוב.    שלכם אמנון בן יצחק מומחה לאילוף והתנהגות כלבים.  UTA 0504449497

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

כל הזכויות שמורות – לאמנון בן יצחק .אין לשכפל, להעתיק, לצלם,© להקליט, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבאתר זה. שימוש מכל סוג שהוא בחומר הכלול באתר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מאמנון בן יצחק.