אך נלמד את הכלב לבוא אלינו

 

כמה פעמים קראתם לכלבכם והוא לא הגיע? בסרטון זה אני מראה,  טכניקה  אחת  כיצד ולמד את הגור לבוא ומסביר כיצד להימנע מטעויות  

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

כל הזכויות שמורות – לאמנון בן יצחק .אין לשכפל, להעתיק, לצלם,© להקליט, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבאתר זה. שימוש מכל סוג שהוא בחומר הכלול באתר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מאמנון בן יצחק.